Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów naszej szkoły, dlatego cieszymy się, że zostaliśmy zakwalifikowani do Projektu Bezpieczny Dolnoślązak.

Program został powołany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Założeniem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez nabycie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

W naszej szkole projekt był realizowany od 15 marca do 14 maja 2021 i koncentrował się na praktycznym zastosowaniu wiedzy o bezpieczeństwie w następujących obszarach:

- ochrona danych osobowych w zdalnym nauczaniu

- Bezpieczeństwo na drodze

- Pierwsza pomoc

- Problematyka uzależnień

- Bezpieczne środowisko

- Elementy obronności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZDALNYM NAUCZANIU

W dobie pandemii zostaliśmy postawieni przed koniecznością zmiany pracy i nauki na zdalną, co sprawiło, że wiele osób stanęło przed zagrożeniem związanym z cyberprzestępczością. Aby się przed nią chronić należy przestrzegać szereg zasad takich jak prawidłowe korzystanie z internetu, zabezpieczenie danych osobowych, haseł, plików itp. Straty wynikające z naszej niewiedzy, roztargnienia mogą być ogromne, dlatego niezbędne jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Bezpieczny Dolnoślązak zamieścił kilka zasad, których stosowanie może uchronić przed cyberprzestępczością:

1. Instalowanie i aktualizacja dobrego programu antywirusowego.
2. Znajomość i stosowanie się do zabezpieczeń na stronach bankowych, czujność przy korzystaniu z bankowości elektronicznej.
3. Dokonywanie płatności tylko i wyłącznie z własnych urządzeń lub z urządzeń osób zaufanych oraz niekorzystanie z publicznych sieci. Wyszukiwanie strony banku poprzez wpisanie jego nazwy ręcznie w górnym pasku wyszukiwarki, nie poprzez samą wyszukiwarkę.
4. Nieudostępnianie swoich danych (bank nie pyta o poufne dane, czyli np. kod PIN do karty płatniczej).
5. Nieinstalowanie nielegalnego oprogramowania.
6. Nieotwieranie wiadomości i załączników z nieznanych źródeł.
7. Niewchodzenie na podejrzane strony.
8. Skanowanie komputera dobrym programem antywirusowym.
9. Regularna aktualizacja oprogramowania na komputerze, szczególnie oprogramowania przeglądarek internetowych.
10. Regularna zmiana haseł do komputera, konta internetowego itp. (najlepsze hasła są trudne, do każdej usługi internetowej inne).

W naszej szkole 28.04.2021 na platformie edukacyjnej odbyło się spotkanie online dla uczniów 4-8 o ochronie danych podczas nauczania zdalnego. Wykład poprowadził Inspektor Danych Osobowych .Uczniowie podczas lekcji dowiedzieli się co to są dane osobowe, w jaki sposób je chronić, co nie należy wstawiać do internetu. Efektem pogadanki jest z pewnością wzmocnienie kompetencji cyfrowych w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa w internecie.

W dniach 10-14.05.2021 uczniowie klas 1-3 dowiedzieli się w jaki sposób uchronić się przed kradzieżą danych osobowych, co to są dane osobowe. Zajęcia przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

Zaplanowane spotkanie z Policjantem wśród klas 1-3 nie odbyło się, jednak nie zostaliśmy bez wsparcia. Otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie film nagrany przez funkcjonariuszy dla najmłodszych o zasadach ruchu drogowego.

Zorganizowano również konkurs na rymowankę „Rymuję i bezpieczeństwo promuję”, którego celem jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowania dzieci na drodze, uświadamia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego, promuje ideę noszenia elementów odblaskowych, a także angażowanie uczniów w ciekawą formę edukacji
w zakresie wychowania komunikacyjnego, aktywizuje dzieci do poszerzania wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach tego obszaru uczniowie klas 1-3 wzięli udział w konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” - XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Uczniowie tworzyli prace plastyczne przedstawiające pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,a także znają czynności szczególnie niebezpieczne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

PIERWSZA POMOC

W dniach 10 – 14. 05. 2021r. w klasach 1-3 zostały przeprowadzone czynności związane
z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczniom został zaprezentowany film obrazujący najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania w domu oraz dotyczące pierwszej pomocy. Następnie omówiono kolejne etapy zachowania się w przypadku potrzeby ratowania osoby nieprzytomnej. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, ćwiczeń praktycznych na fantomach i pogadanki. Uczniowie poszerzyli wiadomości dotyczące udzielania pierwszej pomocy, wiedzą jak skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym, znają numer 999 i 112. Zajęcia przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego.

 

PROBLEMATYKA UZALEŻNIEŃ

W ramach tego obszaru zostały zorganizowane warsztaty psychologiczne „Uzależnienie od internetu i Facebooka. Do czego prowadzi nadmierne korzystanie z komputera? Spotkanie zorganizowano we współpracy z Krakowskim Centrum Edukacji i Profilaktyki.

Natomiast dla rodziców i uczniów klas 4-8 zostało zorganizowane spotkanie online z funkcjonariuszami policji z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej. Uczestnicy zostali zapoznani z problemem uzależnień, konsekwencjami prawnymi, moralnymi i zdrowotnymi zażywania substancji niewiadomego pochodzenia.

BEZPIECZNE ŚRODOWISKO

11.05.2021 zostały zorganizowane warsztaty dla klas 1-3 na temat dbania o środowisko naturalne m.in. segregacja śmieci, oszczędzanie energii i wody. Uczniowie w praktyczny sposób doskonalili umiejętność segregowania odpadów, zgniatania butelek plastikowych, kartonów. Spotkanie było zorganizowane we współpracy z Gminą Lubin, referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Natomiast 12.05.2021 dla klas 4-8 zorganizowano spotkanie online ”Ograniczanie niskiej emisji- walka ze smogiem” z Panią Aliną Godyń, pracownikiem Refartu Ochrony Środowiska. Uczniowie dowiedzieli się co to jest smog, od czego zależy poziom wysokości stężenia pyłów PM2,5 i PM10, jakiego paliwa używać byśrodowisko było bardziej czystsze i przyjazne.

W tym obszarze zorganizowano konkurs międzyklasowy wśród uczniów klas 1-3. Ich zadaniem było nazbieranie jak największej ilości nakrętek plastkowych. Dzięki konkursowi uczniowie uczą sięi utrwalają umiejętność segregacji odpadów. Dodatkowo uczą się w prosty sposób pomagać innym.Nazbierane nakrętki, które wypełniły cały kantorek nauczycieli wychowania fizycznego przeznaczony został na akcję charytatywną dla Hospicjum.

ELEMENTY OBRONNOŚCI

W tym obszarze zorganizowane zostały warsztaty psychologiczne dla klas 4-8 „ Agresja i przemoc rówieśnicza jak nad nimi zapanować?” oraz „Tolerancja jak się jej nauczyć? Jak walczyć z hejtem?”. Przeprowadzone zostały przez Krakowskie Centrum Edukacji i Profilaktyki.

 

Uczniowie obejrzeli również spektakl kabaretowo-profilaktyczny o przemocy, agresji, prześladowaniu pt. „Strach ma wielkie oczy". Spektakl przedstawiony został przez Zespół teatralny „Grupa T „z Torunia.

Efektem zajęć jest zmniejszenie agresji wśród uczniów i większe poczucie bezpieczeństwa.