Informuję, że sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018 zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Lubin.

Dyrektor Lucyna Szudrowicz