Serdecznie zapraszamy dzieci na obiady

w stołówce szkolnej.

Cena za dwudaniowy obiad z kompotem

to jedyne 3,50 zł.

Opłata za miesiąc marzec 2020 wynosi

22 dni x 3,50 zł = 77 zł.


Dodatkowe odpisy mają dzieci, które uczestniczyły w wycieczkach szkolnych lub były chore i zostało to zgłoszone co najmniej dzień wcześniej.

Opłaty proszę dokonywać przelewem na konto nr:

   73 8669 0001 2031 0311 9806 0002

Proszę w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.

Istnieje również możliwość dokonania odpisu i zwrotu kwoty za niezjedzone obiady (np. z powodu choroby dziecka) pod warunkiem zgłoszenia tego faktu co najmniej dzień wcześniej telefonicznie na nr szkolny 76-8448122.

JADŁOSPIS


Zarządzenie regulujące korzystanie ze stołówki szkolnej można znaleźć TUTAJ.