7.12.2012 r. odbyło się spotkanie podczas którego wyróżniono Najaktywniejszych Wolontariuszy w Gminie Lubin.
Spotkanie miało na celu docenić Najaktywniejszych wspomagających Gminę Lubin swoimi inicjatywami społecznymi, działających na rzecz dobra wspólnego. Gala zbiegła się z obchodzonym dnia 05.12.2012 r. Międzynarodowym Dniem Wolontariusza.
Uhonorowanych zostało 6 osób za dobrowolną, nieodpłatną pełną pasji i zaangażowania pracę na rzecz innych. Wśród wyróżnionych znajdują się Nasze Mamy :
Pani Karina Słota za pracę społeczną na rzecz edukacji i wychowania dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym na rzecz Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Raszówce. Przez cały miniony rok szkolny Pani Karina nieodpłatnie wspierała nauczyciela zamiejscowego oddziału przedszkolnego pełniąc rolę pomocy nauczyciela. Obecnie kontynuuje swoją pracę w Szkole, prowadząc codziennie w czasie przerw międzylekcyjnych atrakcyjne zajęcia dla najmłodszych dzieci w zorganizowanym przez siebie kąciku zabaw. Natomiast po 5 i 6 lekcji wspólnie z nauczycielem prowadzi ciekawe zajęcia z pierwszakami przebywającymi w świetlicy szkolnej.
Pani Barbara Filipowicz-Przystoj za aktywny wkład w dziedzinie edukacji i wychowania dzieci w Szkole Podstawowej w Raszówce. Od wielu lat aktywnie pomaga w organizowaniu wielu imprez szkolnych, jak również bierze udział w wielu wycieczkach i projektach realizowanych przez szkołę, zapewniając opiekę nad dziećmi.
Wszystkim wyróżnionym składamy podziękowania za poświęcony nam czas oraz aktywne uczestnictwo w życiu Naszej Szkoły i Gminy.