Get Adobe Flash player

Projekt pod powyższą nazwą realizuje nasza szkoła. Jest on częścią programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”. Organizatorem i pomysłodawcą tego projektu jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a Ministerstwo Edukacji Narodowej współfinansuje to zadanie publiczne.


Jesienią ubiegłego roku nasza szkoła podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy, rozpoczętej przez gminne Gimnazjum w Lubinie, z Organizacją Niekomercyjną „Dom Polski” im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku, która skupia polonię zamieszkałą w Obwodzie Kaliningradzkim. Młodzież pochodzenia polskiego uczy się tam m. in. języka ojczystego w tzw. szkółce sobotnio – niedzielnej, którą prowadzi pani Irena Korol.

W ramach współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” napisaliśmy wspólnie projekt pod nazwą „Szukamy polskości na Dolnym Śląsku i w Obwodzie Kaliningradzkim”, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego zadania publicznego w czwartek 22 sierpnia 2019 r. dwunastoosobowa grupa młodzieży z dwiema opiekunkami przyjechała z Czerniachowska do Raszówki, aby przez tydzień z grupą młodzieży naszej szkoły poznawać historię, kulturę, zabytki i inne atrakcje naszego regionu.

Program jest bardzo bogaty. Zwiedzili już naszą szkołę i Raszówkę, legnickie muzea, integrowali się sportowo w Parku Trampolin. Niedziela przeznaczona została na Wrocław – spacer przez Rynek do Panoramy Racławickiej, Sky Tower, Afrykarium oraz zwiedzanie stadionu.

Poniedziałek spędzą w Aquaparku w Polkowicach i na koncertach w ramach salezjańskich spotkań z młodzieżą NON STOP BOSKO. Złożą również kwiaty w Siedlcach pod zbiorową mogiłą żołnierzy polskich z kampanii wrześniowej oraz w Szklarach Górnych przy Obelisku Niepodległości.

Na wtorek zaplanowaliśmy całodniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej – zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, kopalni złota i podziemnej trasy turystycznej w Złotym Stoku oraz Osady Górniczej - Średniowiecznego Parku Techniki.

Zwieńczeniem całego tygodnia będzie spotkanie z gospodarzem naszej gminy Panem Wójtem Tadeuszem Kielanem, przewidziane na środę 28 sierpnia 2019 r. Młodzież zwiedzi również Muzeum Gminy Lubin i wystawę „Gmina Lubin – wczoraj i dziś” oraz podsumuje tygodniowy pobyt podczas pożegnalnej kolacji.

W sierpniu przyszłego roku grupa naszej młodzieży odwiedzi nowe koleżanki i kolegów w Czerniachowsku, ponieważ projekt „Wspólna klasa – najlepiej po polsku” - „Szukamy polskości na Dolnym Śląsku i w Obwodzie Kaliningradzkim” przewidziany jest na dwa lata szkolne. Między tymi wizytami uczniowie będą korespondować między sobą i realizować wiele zadań na odległość.

LSz.

Piszą o nas również na stronie Gminy Lubin TUTAJ

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii