Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT
Get Adobe Flash player

Dwa matematyczne zajęcia pozalekcyjne:  Matematyka a logiczne myślenie oraz Matematyka w kuchni prowadzone były przez 2 lata przez panią Małgorzatę Krac w ramach projektu „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki nim grupa uczniów uczestniczących znacząco podniosła swoje umiejętności i kompetencje matematyczne.

Matematyka a logiczne myślenie
Uczniowie uczęszczając na zajęcia matematyka a logiczne myślenie pracowali zarówno samodzielnie jak i w grupie. Zajęcia organizowane były w różnych formach, pojawiały się gry, w których uczniowie ze sobą rywalizując rozwiązywali proste zadania matematyczne.
Praca w grupach umożliwiła uczniom lepszą komunikację. Mieli oni możliwość zdobycia umiejętności wyrażania myśli jak i również słuchania innych (praca w zespole i społeczna aktywność). Rozwiązując zadania z różnych dziedzin życia (zakupy, które musi wykonać w określonej kwocie, proporcje, procenty- obniżki i podwyżki) wykształcili w sobie sprawność w zakresie myślenia matematycznego i analitycznego (sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego).
Uczniowie podczas zajęć wyrównali braki edukacyjne w zakresie realizowanych treści.


Matematyka w kuchni
Uczniowie w trakcie pracy na zajęciach wzbogacili swoją wiedzę matematyczną poprzez rozwiązywanie szeregu zadań w tym również problematycznych często związanych z sytuacjami codziennymi np. pieczenie ciasta, robienie zakupów (sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego). Projektując kuchnie wykorzystywali różne źródła informacji m. in. zasoby Internetu (poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł). Praca w grupach umożliwiła uczeniom konstruktywną komunikację, nauczyła ich precyzyjnego wyrażania myśli jak również słuchania innych (praca w zespole i społeczna aktywność).
Uczniowie uczestnicząc w zajęciach pogłębili swoją wiedzę w zakresie matematyki oraz rozwinęli umiejętność samodzielnego uczenia się.

Małgorzata Krac

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii