Get Adobe Flash player

Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów z klas I-VIII szkoły, którzy w sposób twórczy za pomocą dowolnej, płaskiej techniki plastycznej lub wykonanej przez siebie fotografii wypowiedzieli się zgodnie z tematem konkursu. 

Konkurs miał na celu przedstawienie w formie plastycznej lub fotograficznej wyróżników naszego regionu, a mianowicie: popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego gminy Lubin, zaprezentowanie miejsca zamieszkania ucznia, jego najbliższej okolicy, przedstawienie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu. Niewątpliwie wpłynął on na pogłębienie więzi emocjonalnej ucznia ze środowiskiem. Przyczynił się do poznawania regionu poprzez samodzielną działalność badawczą i plastyczną.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach akcji propagującej pozostanie kilku wsi Gminy Lubin w jej granicach administracyjnych. Społeczność uczniowska bardzo licznie przystąpiła do udziału w ww. konkursie. Na konkurs wpłynęło 136 prac.

Niezależna komisja konkursowa w składzie: Piotr Widz – nauczyciel plastyki, Iwona Niemiec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Marzena Barska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz Irena Wituszyńska – nauczyciel bibliotekarz, wyłoniła najładniejsze prace i przyznała:

W kategorii prac fotograficznych:

Klasy I – II

I miejsce – Isztwan Szymon, kl. 2a

II miejsce – Maria Torzyńska, kl. 1a

III miejsce – Frąc Daria, kl. 1a

 

Klasy IV - VIII

I miejsce – Małgorzata Wójcik vel Jaworska, kl. 5b

II miejsce – Nikola Koza, kl. 7a

III miejsce – Jakub Skibik, kl. 7b        

Wyróżnienia:

Krzysztof Zyga

 

W kategorii prac plastycznych:

Klasy I – II

I miejsce – Zofia Rembecka, kl. 1a

II miejsce – Zuzanna Kaciuban, kl. 1a

 

Klasy IV - VIII

I miejsce – Klaudia Miezio, kl. 8a

II miejsce – Jędrzejczak Pola, kl. 7b

III miejsce – Janczewski Jakub, kl. 7b

Wyróżnienia:

Anopczenko Zuzanna, kl. 4b

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane na górnym holu szkoły a uroczyste wręczenie nagród nastąpiło na ostatnim apelu szkolnym. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. I.W.

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii