Get Adobe Flash player

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO

„KOCHAM MOJĄ MIEJSCOWOŚĆ TAKĄ, JAKA JEST…”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce.

2. Cele konkursu:

  • popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego gminy Lubin
  • zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy
  • ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu

II. Założenia konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub fotografii przedstawiających interesujące miejsca w swojej miejscowości.

3. Technika wykonania pracy plastycznej dowolna (rysunek, wyklejanka, grafika, techniki łączone i inne formy płaskie). Format prac plastycznych A3 lub A4.

4. Zdjęcia mogą być wykonane techniką cyfrową, wydrukowane na drukarce lub wykonane na papierze fotograficznym.

5. Do konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe w formacie: 15cm x 20cm lub 15cm x 21 cm lub 15 cm x 23 cm.

 

6. Każda praca plastyczna lub fotograficzna powinna być podpisana (imię i nazwisko dziecka-autora pracy, klasa, nazwa miejsca i miejscowości, którą przedstawia).

7. Każdy uczestnik konkursu może wykonać więcej niż 1 pracę.

 

8. Prace należy złożyć do biblioteki szkolnej do 10.03.2019 r.

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatora Jury. Jury weźmie pod uwagę jakość wykonania prac, kreatywność jej autora oraz oryginalność wykonania pracy.

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – klasy I-II
  • II kategoria – klasy IV-VI
  • III kategoria – klasy VII-VIII

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu szkolnym, a wyróżnione prace zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

Bliższych informacji udziela nauczyciel-bibliotekarz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii