Oferta edukacyjna
Get Adobe Flash player

- nauka j?zyka angielskiego od klasy 1
- nowoczesna pracownia komputerowa z 21 laptopami, internetem bezprzewodowym, a tak?e komputery z dost?pem do Internetu w ka?dej klasie

- nowoczesna pracownia przyrodnicza otrzymana w ramach projektu unijnego "Pracownia przyrodnicza w ka?dej gminie"
- mobilny zestaw multimedialny otrzymany w ramach projektu unijnego "Dolno?l?ska e-szko?a"

- dziennik elektroniczny i dost?p do platformy edukacyjnej Fronter
- sala gimnastyczna
- kompleks boisk wielofunkcyjnych, w tym korty tenisowe

- monitoring wizyjny
- ko?a zainteresowa?: "Teatr Trzydziestu Aktorw", matematyczne, ekologiczne, ekologiczno - przyrodnicze, techniczne, taneczne: "Amazonki" i "Zakr?cone Dzieciaki", muzyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- zaj?cia ?wietlicowe, w tym rozwijaj?ce zainteresowania uczniw klas 1 - 3: Ma?y Ratowniczek, Ekoludek, plastyczne, matematyczne
- sprawnie dzia?aj?cy Samorz?d Uczniowski
- ciekawe wycieczki i kolonie letnie

- organizacja ciekawych zaj?? podczas ferii zimowych
- zaj?cia logopedyczne

Materia?y dodatkowe:

Szko?a Podstawowa w Raszwce w pigu?ce

Prezentacja o Szkole (Prezentacja pe?noekranowa - plik PDF 2,52 MB)

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii