Get Adobe Flash player

AKCJE STAŁE:

 • - prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie informacji o pracy SU oraz przygotowywanie gazetek związanych z aktualną tematyką;
 • - informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach;
 • - całoroczna zbiórka nakrętek, makulatury, zużytych baterii, pluszaków, książek, karmy dla zwierząt, KOPERT DLA SIÓST Agnieszki i Ani;
 • - spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami;
 • - współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • - przekazywanie informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronę internetową szkoły;
 • - współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne;
 • - udział w uroczystościach szkolnych - wystawianie pocztu sztandarowego;
 • - działania wynikające z aktualnej sytuacji;
 • - promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej ramach współpracy z kołem wolontariuszy;

 

SEMESTR I

Wrzesień

 • * Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego;
 • * Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019;
 • * Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2018/2019;
 • *Wykonanie gazetki informacyjnej z wyników przeprowadzonych wyborów;
 • * Współudział w akcji Sprzątania Świata.

Październik

 • * Październik miesiącem dobroci dla zwierząt – wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • * „Przynieś karmę dla zwierzaka” - rozpoczęcie akcji zbiórki  karmy dla legnickiego schroniska dla zwierząt;
 • * Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły;

Listopad – miesiąc pamięci o zmarłych

 • * 5.11 – Dzień Postaci z Bajek, akcja dla klas 1-4, dzieci przebierają się za swoich ulubionych bohaterów;
 • * 11.11 - Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki z okazji 11 listopada, udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i pocztu sztandarowego w uroczystościach gminnych;
 • * 14.11 – Wieczór Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich – serdecznie zapraszamy całą Społeczność Szkolną do czynnego udziału w imprezie;
 • * 16.11 – Międzynarodowy Dzień Tolerancji – gazetki tematyczne, kształtowanie postaw tolerancyjnych na „inność”;
 • * 21.11 – Dzień życzliwości i pozdrowień – akcja ogólnoszkolna połączona z muzyczną przerwą;

 

Grudzień

 • * 3.12 – Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych – gazetki tematyczne, kształtowanie postaw tolerancji na „inność”
 • * 5.12 - Zawiezienie przez wybranych uczniów naszej szkoły karmy do legnickiego schroniska dla zwierząt.  
 • * Boże Narodzenie - wigilie klasowe; udział w przygotowaniu świątecznego wystroju korytarzy;
 • * Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;

Styczeń

 • * 9.01 – Dzień Elvisa Presleya – muzyczna przerwa;
 • * 25.01 - Szkolny wieczór kinomana – projekcja filmowa;
 • * Przedstawienie wyników nauczania i zachowania najlepszych uczniów na gazetce SU;
 • * Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej.

 

SEMESTR II

Luty

 • * 14.02 – Dzień Chorych na Padaczkę – pierwsza pomoc, gazetki informacyjne;
 • * 14.02 - Walentynki -zorganizowanie poczty walentynkowej;
 • * 21.02 – Dzień Rihanny – muzyczna przerwa;
 • * 22.02 - Szkolny wieczór kinomana.

Marzec

 • * 4.03 – Dzień Krawata i muszki – dzień bez pytania;
 • * 18.03 – Europejski Dzień Mózgu – szkolny konkurs „the brain”;
 • * 22.03 – Międzynarodowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku – wykonanie plakatów, prezentacja na „pięterku”;
 • * 21.03 - Przygotowanie i koordynacja imprezy szkolnej z okazji pierwszego Dnia Wiosny – dzień samorządności;

 

Kwiecień   

 • * 5.04 – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – tygodniowa akcja ”czytamy Maluchom”;
 • * 25.04 - Dzień Sekretarki i Asystentki – życzenia z małym upominkiem dla Pani Sekretarki i Pani Księgowej;
 • * 30.04.2019 – udział w uroczystości 5. rocznicy nadania szkole imienia Orła Białego;

Maj

 • * 1.05 - Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • * 8.05 – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - życzenia z małym upominkiem dla Pani Wituszyńskiej i Pań z BG w Raszówce;
 • * 9.05 – Dzień Unii Europejskiej – gazetki tematyczne;
 • * 22.05 – Dzień Praw Zwierząt – gazetki tematyczne, kształtujące postawy szacunku i tolerancji;
 • * 26.05 - Dzień Matki -wywiady przeprowadzone przez przedstawicieli SU w klasach na temat: ”Za co kocham moją mamę?”, zamieszczenie najciekawszych na stronie internetowej szkoły;

Czerwiec

 • * 1.06 - Dzień Dziecka - udział w przygotowaniu imprezy szkolnej z okazji Dnia Dziecka;
 • * Współudział w pożegnaniu klas ósmych;
 • * Pomoc w organizacji kiermaszu podręczników używanych;
 • * Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”;
 • * Przedstawienie wyników nauczania i zachowania najlepszych uczniów na gazetce SU;
 • *Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, wystawienie pocztu sztandarowego.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii