Get Adobe Flash player

W ubiegłym roku szkolnym realizowane były różne programy, projekty i kampanie edukacyjne, między innymi projekt UNICEF „zaWODY dla Afryki”. Program miał uświadomić uczniom znaczenie wody w życiu człowieka, przekazać wiedzę o dużych problemach dostępu do czystej wody pitnej, czynnikach warunkujących dostęp do niej, a także zwrócenie uwagi na kraje, w których ten problem jest poważny i zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. Ważnym jego elementem było pokazanie uczniom jak działa UNICEF i co robi na rzecz zagwarantowania dostępu do wody pitnej w tych miejscach, gdzie jej nie ma.

Zajęcia uwrażliwiły dzieci na potrzeby rówieśników z krajów rozwijających się, a przy okazji kształtowały postawy ekologiczne wśród nich i ich rodzin. Za te podjęte, zaplanowane i zrealizowane działania otrzymaliśmy CERTYFIKAT PLACÓWKI ODPOWIEDZIALNEJ SPOŁECZNIE. Koordynator projektu – Danuta Formago.            

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii