Get Adobe Flash player

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do klasy I Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce i Punktu Przedszkolnego w Wiercieniu


Proszę zapoznać się z terminami zawartymi w poniższym zarządzeniu:

Zarządzenie nr 1411/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 18.01.2018 r . w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolnych 2018/2019.

oraz z zasadami rekrutacji TUTAJ
 

I. Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Wiercieniu dla dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do tego punktu


Od 13 lutego 2018r. do 19 lutego 2018r. należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 23 lutego 2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 27 lutego 2018r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 1 marca 2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego
 2. Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
 3. Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego
 4. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym/zatrudnieniu/prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 5. Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
 6. Rezygnacja z przyjęcia do punktu przedszkolnego
 7. Oświadczenie woli

 

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Od 7 maja do 8 czerwca 2018r należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 13 czerwca 2018 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 15 czerwca 2018r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 20 czerwca 2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wzory dokumentów do wypełnienia podobnie jak w postępowaniu rekrutacyjnym podane powyżej.

 

II. Rekrutacja do klasy I

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (z miejscowości Raszówka, Gorzelin, Raszowa, Raszowa Mała, Buczynka, Karczowiska, Zimna Woda, Lisiec, Bukowna, Wiercień) wypełniają tylko zgłoszenie (1) dziecka do klasy I.

1. Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej szkoły podstawowej


Rekrutacja i wypełnienie wniosku (2) wraz z odpowiednimi załacznikami o przyjęcie do klasy I dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Wykaz dokumentów:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej szkoły podstawowej
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
 3. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki
 4. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zatrudnieniu
 5. Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece
 6. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka

Informacje dotyczące rekrutacji na 2018/2019 rok znajdują się również na stronie Gminy Lubin.

 

 

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio na stronie

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Inspektor Ochrony

Danych Osobowych

Dariusz Milka

iodo@ug.lubin.pl


Pomóżmy Klaudii - 1%


Pomóżmy Adrianowi - 1%

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2018

Certyfikaty

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 278 gości 

Ostatnio w galerii