Historia Szkoły Podstawowej w Raszówce
Get Adobe Flash player

       Historia szkoły sięga roku 1949, kiedy to przeniesiono ją z Gorzelina do budynku przy ulicy 1 Maja 2 (obecnie budynek mieszkalny), a następnie do starego budynku dzisiejszego przedszkola. Do rejonu szkoły należały wsie Raszówka, Lipiny i Karczowiska. Liczba uczniów w tym roku wynosiła 59 osób. Dzieci uczyły się w pięciu oddziałach. Obowiązki kierownika do roku 1963 pełniła pani Agata Krupińska.
W roku szkolnym 1950/51 utworzono klasę szóstą. Systematycznie z roku na rok zwiększała się liczba dzieci i liczba oddziałów. W roku szkolnym 1951/52 było ich już siedem. Grono pedagogiczne powiększyło się do trzech osób.
W roku szkolnym 1963/64 nowym kierownikiem mianowany został pan Jan Cymbałko, który pełnił tę funkcję do roku 1979.

Od lat mieszkańcy Raszówki zabiegali w Kuratorium Okręgu Szkolnego o zbudowanie we wsi nowej szkoły. Stara o zmurszałych ścianach z muru pruskiego nie mogła pomieścić dużej liczby uczniów - w roku 1972 było ich 215.
5 II 1972 r. omal nie doszło do tragedii. Nagle osunęła się jedna ze ścian szkolnego budynku. Przyczyną było przekroczenie bariery dźwięku przez przelatujący samolot. Zawieszono lekcje na dwa dni, a następnie wynajęto cztery pomieszczenia we wsi. Dnia 1 III 1972 r. władze oświatowe powzięły decyzję o budowie szkoły. Nowy budynek oddano do użytku 3 IX 1973 r.

2 IX 1974r. w związku z obniżeniem stopnia organizacji szkół w Bukównej i Miłoradzicach uczniowie klas starszych rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej w Raszówce. W tym roku uczęszczała rekordowa liczba uczniów - 311, liczba nauczycieli zwiększyła się do piętnastu.
Przez lata budynek poddawano ciągłej modernizacji i rozbudowie. Zaadoptowano niektóre pomieszczenia na sale lekcyjne, ruszyła szkolna stołówka, w roku 1989 dobudowano salę gimnastyczną, powstała sala komputerowa. Zasługa to kolejnych dyrektorów: Cz. Legieć, A. Okręglickiej, M. Ranochy, E. Wątrobińskiej, J. Zacharczuka, S. Kos i obecnej pani dyrektor L. Szudrowicz, która uczyniła placówkę nowoczesną, dobrze wyposażoną, przyjazną dzieciom.
Młodzież ma możliwość rozwijać swoje różnorodne zainteresowania dydaktyczne, artystyczne, sportowe na zajęciach pozalekcyjnych.
W szkole obecnie pracuje 17 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami.


Opracowała: T. Dybo

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii