Get Adobe Flash player

Głównym celem było wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Cele szczegółowe realizowanego programu to :

 • promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych
 • współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz obchodów państwowych zawartych w terminarzu imprez szkolnych na dany rok szkolny
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji oraz tradycji miasta i regionu
 • kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz pogłębianie zainteresowań z zakresu różnych dziedzin wiedzy i kultury ( w tym także kultury fizycznej )
 • dbanie o dobrą współpracę między uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją szkoły w ramach realizacji celów wychowawczych
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
 • wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz kształtowanie umiejętności współpracy w ramach realizacji  poszczególnych zadań
 • wpajanie zasad „zdrowej” rywalizacji i motywowanie do wysiłków na rzecz klasy oraz szkoły
 • kształtowanie umiejętności działania w zespole, tworzenia warunków do aktywności     społecznej i wzmacnianie samodyscypliny uczniów
 • rozwiązywanie bieżących problemów i kwestii spornych między uczniami i zespołami klasowymi
 • organizowanie czasu wolnego od zajęć ( np. dyskoteki),
 • współpraca z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki, troska o powierzone środki dydaktyczne, należyte ich wykorzystanie i zabezpieczenie, a także  estetyczne i funkcjonalne urządzenie sal lekcyjnych
 • przestrzeganie terminowego, punktualnego i dokładnego wywiązywania się uczniów z obowiązków szkolnych ( m. in. w zakresie frekwencji, spóźnień, terminowego wykonywania prac ).

Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna była aktywna działalność członków samorządu i taką działalność najlepiej widać patrząc na to, co udało się zrealizować. Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce działał, przy współudziale pani  dyrektor i nauczycieli, w bieżącym roku szkolnym w składzie:

- przewodnicząca – Martyna  Zentek

- z-ca p. – Dorota Sobuś

- skarbnik – Julia Engwer

- sekretarz – Sebastian Niemiec

Opiekunka SU, pani Anna Dobrzyńska, powołała również sekcję plastyczną, którą tworzyły uczennice z klasy 6 – Katarzyna Rogalska, Nicole Szporko i Magdalena Sieradzka.

Praca w SU powinna wychowywać, budzić w dzieciach kreatywność, empatię, odpowiedzialność za swoje słowa i postępowanie.

Zgodnie z planem pracy Samorządu Uczniowskiego w zakresie uwrażliwiania uczniów na potrzeby innych: przeprowadziliśmy akcje charytatywną – zbiórkę pieniędzy podczas finału WOśP – 150 zł, zbiórkę rzeczy dla zwierząt przebywających w schronisku, apel z okazji Dnia życzliwości, tolerancji i pozdrowień, z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odwiedziliśmy dzieci i seniorów  w szpitalu w Lubinie, prezentując polskie kolędy i wręczając skromne upominki wykonane przez uczennice Madzię i Hanię Sieradzkie, uczciliśmy dzień sekretarki i asystentki, wręczając własnoręcznie wykonane laurki, zorganizowaliśmy szkolny Międzynarodowy Dzień Potrzebujących, akcja ta trwała tydzień czasu. Uczniowie klasy 6. pomagali nauczycielkom a klas 1-3, pani bibliotekarce, pani sekretarce, paniom porządkowym, zorganizowaliśmy akcję światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku – osoby chętne i zainteresowane wykonały plakaty tematyczne, z których utworzono wystawę, sprzątaniem Raszówki uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, nie zapomnieliśmy o naszych pupilach, wykonując plakaty i gazetki nt Praw Zwierząt.

W zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły zadbaliśmy również o dobrą zabawę, rozwijając pomysłowość i organizację wraz z realizacją zadań organizując mikołajki, dzień szkolnego orzecha, dzień szkolnego fotografa, walentynki, dzień pozdrowień blondynów i blondynek.

Dla wszystkich klas zaproponowaliśmy wykonanie gazetek tematycznych z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Seniora, Światowego Dnia Walki z AIDS, Dnia Babci i Dziadka, Międzynarodowego Dnia Pisarzy, Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Międzynarodowego Dnia Rodziny oraz bezpiecznych wakacji.

Członkowie SU uczyli się również przedsiębiorczości poprzez organizację i sprzedaż biletów na dyskoteki, uczczenie dnia żelka. Z uzbierany funduszy zakupiono materiały na ozdoby i gazetki.

Codzienne dni szkolne od czasu do czasu urozmaicaliśmy tzw. dniami bez pytania. W tym dniu, aby być zwolnionym z tego przykrego obowiązku, uczniowie musieli przebrać się za jedną z postaci z bajek, przyjść do szkoły z „misiem”, w koszuli, ubranym na niebiesko, przyjść do szkoły posiadając akcesoria tenisisty, przyjść do szkoły „w bieli” czy przebrać się za swojego sportowego idola.

Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i bezinteresowne zrobienia czegoś dla innych.

 

WNIOSKI DO PRACY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 1. Przeprowadzić w miesiącu wrześniu kampanię wyborczą i wybory do Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny.
 2. Pracować nad zintegrowaniem społeczności szkolnej poprzez organizację międzyklasowych imprez ( dyskoteki, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru ).
 3. Przeprowadzić zadania, których nie udało się zorganizować w minionym roku szkolnym ( np. daj dla smyka batonika, światowy dzień bicia rekordów ).
 4. Pracować systematycznie, konsekwentnie i operatywniej ( opiekun ).

Opiekun SU - Anna Dobrzyńska

 


Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii