PROJEKT „Edukacja przez szachy w szkole”
Get Adobe Flash player

„Szachy są jak ocean, gdzie się mrówka napije i słoń wykąpie” (przysłowie hinduskie)

Od grudnia 2015 roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”, realizowanym przy wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź.  Celem projektu   jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
O walorach edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych  szachów można by długo opowiadać.
Jak mawiał arcymistrz Emanuel Lasker ”Szachy uczą samodzielności myślenia, a tym samym stymulują kreatywność młodych ludzi i motywują do samodzielnej pracy”.
Mają ogromny wpływ na psychikę i kształtowanie osobowości dziecka. Dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga. Uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zostali przeszkoleni  zarówno w zakresie gry w szach, jak i dydaktyki i metodyki jej nauczania. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiadomościom   wspierają  rozwój ogólny wychowanków poprzez uczenie gry w szachy, a także poszerzyli własne kompetencje i kwalifikacje.
W klasach I-III jedna godzina zajęć tygodniowo poświęcona jest nauce gry w szachy. Otrzymane zestawy plansz szachowych z bierkami oraz książki są ogromną pomocą i zachętą dla uczniów. Uczniowie z zainteresowaniem i ogromnym zapałem uczestniczą w zajęciach. Mamy nadzieję, że ten zapał nie minie i zaowocuje w przyszłości osiągnięciami na wielu płaszczyznach. IN

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii