Get Adobe Flash player

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu UNICEF, bowiem w tym roku przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Projekt popularyzuje hasło „Szkoła z Prawami Dziecka”.

Edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo ważna w kształtowaniu postaw obywatelskich, bowiem świadome swoich praw dziecko jest świadomym obywatelem w dorosłym życiu. Odpowiedzialność za budzenie tej świadomości wśród najmłodszych spoczywa na nas wszystkich. Rolą dorosłych jest także dbanie, aby prawa dziecka były respektowane.

Nasz udział w projekcie będzie podkreśleniem znaczenia tego najbardziej uniwersalnego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych i uczczeniem zbliżającej się rocznicy.

Prawa dziecka znajdują także swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu. Ważne jest, aby najmłodsi obywatele naszego kraju zdawali sobie sprawę czym są prawa dziecka, jakie prawa im przysługują, na czym polega różnica między prawem a obowiązkiem, jakie są granice, których nie można przekraczać, a także gdzie mogą się zwrócić w sytuacji, kiedy poczują, że ich prawa nie są respektowane.

W edukacji o prawach dziecka niezwykle istotne jest zwracanie uwagi nie tylko na sytuacje zagrażające realizacji praw dziecka, ale przede wszystkim na promowanie pozytywnych wzorów zachowań.


CELEM PROJEKTU JEST:


 Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,

 Uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu,

 Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,

 Zaangażowanie wszystkich podmiotów, w promowanie idei praw dziecka,

 

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii