Get Adobe Flash player

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2019/2020

1.Iwetta Szulczyńska - edukacja wczesnoszkolna,

2. Danuta Bartosz – Formago - pedagog, logopeda, świetlica, doradztwo zawodowe,

3. Ks. Stanisław Buchta - religia,

4. Anna Dobrzyńska  - wychowanie fizyczne,

5. Bożena Fedor - edukacja wczesnoszkolna, świetlica,

6. Joanna Górecka – Sołomoniuk – edukacja wczesnoszkolna, świetlica,

7. Renata Gruca – wicedyrektor, matematyka,
8. Tomasz Haber – informatyka,
9. Margareta Kiec - język łemkowski, historia i kultura Łemkowszczyzny,

10. Małgorzata Krac – matematyka, fizyka, chemia,
11. ks. Sławomir Konratiuk - religia prawosławna,
12. Marta Madejska - język polski, historia,
13. Remigiusz Mocek – język polski,
14. Iwona Niemiec - edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
15. Marcin Nyklewicz – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,
16. Beata Pytlik - edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
17. Dominika Ciężki - wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym w Wiercieniu,
18. Mirela Skupień - religia katolicka, biologia, wychowanie do życia w rodzinie,
19. Agata Szczytyńska - język polski, historia,
20. Lucyna Szudrowicz - dyrektor, matematyka,
21. Anna Warzocha - język angielski, język niemiecki,
22. Anna Waszewska – język angielski,
23. Piotr Widz - muzyka, plastyka, technika,
24. Irena Wituszyńska - geografia, biblioteka, świetlica.

 

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii