Lista nauczycieli
Get Adobe Flash player

Nauczyciele ucz?cy w roku szkolnym 2020/2021


1. Marzena Barska - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do ?ycia w rodzinie, ?wietlica

2. Joanna Nyklewicz - pedagog, doradztwo zawodowe,

3. Ks. Stanis?aw Buchta - religia,

4. Anna Dobrzy?ska  - wychowanie fizyczne,

5. Bo?ena Fedor - edukacja wczesnoszkolna, ?wietlica,

6. Joanna Grecka So?omoniuk edukacja wczesnoszkolna, ?wietlica,

7. Renata Gruca wicedyrektor, matematyka,
8. Margareta Kiec - j?zyk ?emkowski, historia i kultura ?emkowszczyzny,

9. Ma?gorzata Krac matematyka, fizyka, chemia,
10. ks. S?awomir Kondratiuk - religia,
11. Marta Madejska - j?zyk polski, historia, ?wietlica,
12. Remigiusz Mocek j?zyk polski, wiedza o spo?ecze?stwie,
13. Iwona Niemiec - edukacja wczesnoszkolna, ?wietlica,
14. Marcin Nyklewicz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpiecze?stwa,
15. Beata Pytlik - edukacja wczesnoszkolna, ?wietlica,
16. Ma?gorzata Ry? - wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym w Wiercieniu,
17. Mirela Skupie? - religia, biologia,
18. Agata Szczyty?ska - j?zyk polski, historia, ?wietlica,
19. Lucyna Szudrowicz - dyrektor, matematyka,
20. Anna Warzocha - j?zyk angielski, j?zyk niemiecki,
21. Anna Waszewska j?zyk angielski, informatyka,
22. Piotr Widz - muzyka, plastyka, technika,
23. Irena Wituszy?ska - geografia, biblioteka.

 

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii