Zako?czenie roku szkolnego 2020/2021
Get Adobe Flash player

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Tegoroczna uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego 2020/2021 odb?dzie si? w pi?tek 25 czerwca br. wed?ug nast?puj?cego harmonogramu:

  1. O godz. 7.30 msza ?wi?ta w ko?ciele w Raszwce
  2. Ok. 8.15 wszystkie klasy oprcz smej spotykaj? si? z wychowawcami w salach wg nast?puj?cego przydzia?u sal:

 

1

Beata Pytlik

102

2a

Iwona Niemiec

104

2b

Joanna Grecka So?omoniuk

101

3a

Marzena Barska

103

3b

Marzena Barska

103

4a

Agata Szczyty?ska

1

4b

Anna Dobrzy?ska

2

6a

Marta Madejska

105

6b

Anna Waszewska

12

7a

Ma?gorzata Krac

13

7b

Anna Warzocha

4

 

Klasa VIII udaje si? na sal? gimnastyczn? wraz z uczniami klas IV - VII, ktrzy dostan? nagrody za wysokie wyniki w nauce. Dyrektor z wicedyrektorem wr?cz? tym wyr?nionym uczniom nagrody, po czym ci uczniowie wrc? do swoich klas.

Nast?pnie odb?dzie si? uroczyste po?egnanie uczniw klasy VIII.


Po uroczysto?ci klasa VIII uda si? z wychowawc? do sali nr 106.


Przypominamy o konieczno?ci stosowania maseczek zarwno na korytarzach, jak i na sali gimnastycznej.Planowany jest odwz wszystkich uczniw (kierunek Zimna Woda 2 autobusy, kierunek Raszowa 1 autobus) na godzin? 10.00.

 

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii