Get Adobe Flash player

Przypominamy, ?e 20 czerwca odb?dzie si? kolejna edycja Gminnego Rajdu Rowerowego. Tegoroczna ods?ona tej rodzinnej imprezy b?dzie mia?a zupe?nie inn? formu??. Do przejechania b?d? trzy trasy, ktrych start b?dzie w nast?puj?cych miejscowo?ciach: Chrstnik, Niemstw, Szklary Grne. Termin zapisw do udzia?u w rajdzie przed?u?ono do 11 czerwca.

Wi?cej informacji mo?na znale?? na stronie Gminy Lubin TUTAJ.

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii