Program Szkolny Klub Sportowy
Get Adobe Flash player

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Zajęcia stanowią także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Jednak w Szkole Podstawowej w Raszówce drzwi na SKS otwarte są dla wszystkich chętnych uczniów.
W tej placówce zajęcia prowadzone w ramach Programu i odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Klasy 4-6 prowadzi Pani Anna Dobrzyńska, natomiast klasy 7-8 Pan Marcin Nyklewicz. 
W szkole zajęcia prowadzone są od 2014r. Pierwotna nazwa Programu to MultiSport, od 2016 JuniorSport, a od 2019 Szkolny Klub Sportowy.


Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii