Bezpieczny Dolnoślązak
Get Adobe Flash player

Nasza szkoła zakwalifikowała się do IV edycji programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak”. Tegoroczna edycja programu kładzie szczególny nacisk na edukację
w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych.
Nasza szkoła opracowała projekt edukacyjny, który obejmie szereg zajęć edukacyjnych, profilaktycznych, warsztatów, spotkań z najmłodszymi, spotkań online ze starszymi oraz konkursów których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów.

Organizator programu:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Realizator programu:

Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Partnerzy programu:
• Wojewoda Dolnośląski,
• Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
• Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,
• Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
• Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
• Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze,
• Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,
• Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,
• Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu,
• Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu,
• Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando,
• Zakład Socjologii i Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego,
• TVP Wrocław,
• Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
• Związek Banków Polskich,
• Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
• Fundacja Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa.

Spot programu Bezpieczny Dolnoślązak: CHROŃ SWOJE DANE PODCZAS PRACY I NAUKI ZDALNEJ https://www.youtube.com/watch?v=NSpKos4nfZI

(JN)

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii