REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 do KLASY I oraz do PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W WIERCIENIU
Get Adobe Flash player

Rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klasy I i do Punktu Przedszkolnego w Wiercieniu.

Poniżej oraz w zakładce REKRUTACJA, znajdują się wszystkie potrzebne informacje i wzory dokumentów.


Zasady i terminy rekrutacji TUTAJRead More

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ


Rodzice dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły składają tylko ZGŁOSZENIE dziecka do klasy I (dotyczy dzieci zamieszkałych w miejscowościach: Raszówka, Gorzelin, Karczowiska, Raszowa, Raszowa Mała, Buczynka, Zimna Woda, Lisiec, Wiercień, Bukowna).

Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli druk ZGŁOSZENIA do klasy I, są automatycznie przyjęci do naszej szkoły z mocy prawa. Nie trzeba zatem składać OŚWIADCZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA. Jeśli natomiast ktoś z rodziców stwierdzi, że jednak dziecko będzie uczęszczać do innej szkoły, to wtedy prosimy o wypełnienie i niezwłoczne dostarczenie do szkoły druku rezygnacji z uczęszczania.


Rodzice dzieci spoza obwodu składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka do kl. 1 i odpowiednie oświadczenia.


Jedynie: Oświadczenie woli lub rezygnację składa się po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do klasy I.PLIKI DO POBRANIA


ZGŁOSZENIE dziecka do klasy I

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do kl. 1 (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki dla dzieci spoza obwodu


Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece
Oświadczenie o zatrudnieniu


Oświadczenie woli uczęszczania do kl. 1Rezygnacja z uczęszczania do kl. 1REKRUTACJA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W WIERCIENIU

Rodzice dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Wiercieniu wypełniają tylko DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

PLIKI DO POBRANIA


DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

WNIOSEK o przyjęcie nowego dziecka do punktu przedszkolnego


Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo...


Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego


Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny


Oświadczenie o zatrudnieniu


Oświadczenie woli


Rezygnacja z przyjęcia


Oświadczenie woli lub rezygnację z przyjęcia składa się dopiero po ogłoszeniu list zakwalifikowanych kandydatów.


Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii